NEKROLOGO pri Anneliese Altmann

 

* 18.08.1934

† 14.02.2013

 

Ni funebras pro la morto de nia pli ol 40 jara membrino Anneliese Altmann, loĝinta en Pfaffenhofen.
Ŝi mortis je ĵaǔdo 14-a de februaro 2013 en la 79-a vivojaro.

Anneliese estis ne nur dum pli ol 4 jardekoj fidela klubanino de la Esperanto-lingvoklubo Pfaffenhofen, sed anka
ǔ dekomenca BELO-membrino.
Plurfoje
ŝi gastigis kaj tranoktigis eksterlandajn ge-Esperantistojn en ŝia hejmo.
Anneliese partoprenis regule preska
ǔ ĉiujn lokajn kunvenojn kaj ofte ankaǔ
partoprenis BELO-kunvenojn kaj Zamenhoffestojn en aliaj lokoj.

Anneliese restos en nia plej bona memoro.

Nome de la Esperanto-lingvoklubo Pfaffenhofen

Franz Knöferl

  

  

 

Tiun nekrologon ellaboris

 

Franz Knöferl

 

Pfaffenhofen, la 15.02.2013

 

Reen al la indekspaĝo pri nekrologoj por mortintaj bavaraj Esperantistoj

Reen al la komencpaĝo de la Esperanto-Lingvoklubo de Pfaffenhofen